Musikbranschen växer. Det är högre intäkter, fler tekniska plattformar, fler festivaler. Många kreativa människor gör allt för att låta oss människor njuta av musik i olika forum såsom TV, Radio, via konserter eller på festivaler. Kreativiteten flödar.

___

Men hur är det med lönsamheten? Hur ska man få den kreativa satsningen att medvetet gå den väg man vill? Och hur får man kontroll på läget? Det är här vi kommer in i bilden. Med ett stort musikintresse och en kreativ ådra hjälper vi kreativa satsningar, artistkarriärer och andra projekt i musikbranschen att skapa goda förutsättningar att nå dit visionen pekar. Det gör vi genom att kombinera gedigen erfarenhet inom ekonomistyrning, analys och statistik med kunskaper inom music business. Vi har modellen och hjälper till hela vägen från kreativ vision till målet. Vi hjälper till med allt i från...
  • ... projektledning av events
  • ... till att gå från idé till handling med tydliga mätbara mål och handlingsplaner
  • ... till att mäta effekten av musikaliska satsningar
  • ... till att tänka affärsmässigt utifrån kreativa visioner
  • ... till att djupgående analysera olika scenarios
  • ... till att nagelfara driftskostnader och intäkter nere på öresnivå
Allt som har med affärstänk och analys att göra. Stort som smått. Vi hjälper dig med vägen mot dina mål.

___

Bäst gör vi nytta i projektens ledning eller tillsammans med artisters management, där vi kan komplettera kundens kunskaper och idéer med vårt affärsmässiga, analytiska tänk. Satsa på att skapa goda förutsättningar att nå dina mål.